schaduwcaoching

Naast lifecoaching, coaching on the job, bestaat er ook ‘schaduwcoaching’. Het begrip ‘schaduwcoaching’ vertoont raakvlakken met het 70:20:10 model. Je probeert meer invloed te krijgen op datgene wat op de werkvloer gebeurt en beter of anders kan.

Leren door te werken
Als je behoefte hebt aan iemand die meeloopt op de werkvloer en een aantal team-afdelingsmanagers kan observeren, om vervolgens feedback te geven dan zet je een schaduwcoach in. Is meelopen niet irritant? Er wordt over je schouder meegekeken en de coach zit er dicht op.

Het blijkt dat voor veel mensen het heel prettig is om eindelijk een coach te hebben die echt ziet wat er gebeurt en feedback kan geven. Bovendien kan je met een coach gevoelens delen zonder dat dit direct bekend wordt. Er kunnen allerlei thema’s aan bod komen, zoals:

  • time-en energiemanagement, keuzes maken, delegeren, prioriteren in de agenda
  • teamoverleggen: voorbereiden, efficiënt teamoverleg (het voorzitten)
  • omgaan met diverse type mensen. Hoe kun je dat anders en beter doen?

Schaduwcoach
Tussendoor en gedurende een uur aan het einde van de dag geeft de schaduwcoach feedback over wat er die dag is gebeurd. Daarbij gaat de schaduwcoach ook heel praktisch te werk met onderwerpen als: afhandelen van e-mails; het delegeren van taken en agendabeheer, zo ook hoe om te gaan met tijdverspillers; overleg en besluitvorming; contact verbeteren met collega’s. De gecoachte wordt hierbij gestimuleerd om te reflecteren tussen de coachmomenten in.

In totaal kan deze schaduwcoaching 6 tot 8 weken duren. Het is intensief, maar heeft wel een grote impact: dieper gaande bewustwording; efficiënter en effectiever omgaan met agenda en (team)overleggen en meer “rust, balans en tevredenheid” voor alle partijen. Meer weten? Neem contact met ons op via

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *