Min szw klant
Min szw klant

Leerkringen in het kader van het leiderschapsprogramma

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent haar visie en kernwaarden bijgesteld. Door een gezamenlijke leersituatie voor haar leidinggevenden te creëren wil het Ministerie inzetten op het stimuleren van gedrag dat past bij de nieuwe visie en kernwaarden en het ontwikkelen van eigenaarschap voor het eigen leerproces. De context van het werk is hierbij belangrijk om te leren van en met elkaar om zo het werk beter te kunnen doen. Reden om de volgende vraag aan ons te stellen:

‘Creëer een gezamenlijke leersituatie voor de leidinggevenden van het Ministerie op basis van de individuele leer- en ontwikkelvragen die naar voren zijn gekomen uit de 360 graden feedback en het persoonlijke gesprek’.

 

Onze aanpak

We hebben leerkringen georganiseerd waaraan per leerkring acht leidinggevenden deelnamen. Deze leerkringen kwamen periodiek bij elkaar gedurende het leiderschapsprogramma. In co-creatie met de leidinggevenden bepaalden we de inhoud voor de bijeenkomsten met de leerkring. Belangrijk uitgangspunt daarbij is te komen van denken naar doen. Leidinggevenden namen ondersteunend aan de leerkringen deel aan facultatieve leeractiviteiten.

Resultaat

De leerkringen zijn positief gewaardeerd, de directeuren hebben de aanpak met leerkringen als waardevol ervaren.  Zoals een van hen het verwoordde ‘met elkaar kwamen we in gesprek en raakten we de essentie van het werk en onze eigen bijdrage daarin. Jullie begeleiding daarbij was prima en uitdagend!’.

Waardevolle bijdrage aan organisatieleren!

Bram Castelein, senior consultant Learning & Development

Inge Hooijer
Inge Hooijer
Leren saai, hoe kom je daar nou bij? Als het maar contextgebonden is, dan gaat het vanzelf! Daar kwam ik al vroeg achter. Opgroeiend op een boerderij was er namelijk altijd wel wat te ontdekken. Kijken als jonge dieren werden geboren, struinen langs de slootkant met m’n insectenboek of de veearts meehelpen bij allerlei klussen. Ik genoot daar enorm van en deze natuurlijke en concrete setting hielp me bij het leggen van verbanden tussen werkzaamheden in de praktijk en theoretisch leren op school. Praktijk in leren centraal Na de middelbare school wist ik het zeker. Ik wilde iets toevoegen in de context van het onderwijs! Daarom koos ik voor de PABO waar de lessen onderwijskunde altijd mijn volle aandacht hadden. Hierin stond namelijk altijd de praktijk centraal, vertelden gastsprekers wat ze meegemaakt hadden en namen we een kijkje in de keuken van verschillende scholen. Na een aantal jaar in het bijzonder onderwijs gewerkt bleef ik geboeid door de onderwijskundige principes achter het leren. Ik ging opnieuw de schoolbanken in en volgde de master Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Daar verdiepte ik me in andere vormen van leren. Ook deed ik onderzoek naar de transfer van een professionaliseringstraject voor onderwijsprofessionals. Het viel me op dat er in het onderwijs en bedrijfsleven veel mooie leerinterventies ingezet worden, maar dat de praktijkcontext hierbij niet altijd het uitgangspunt is. Met creatieve blik en enthousiasme… Struin ik als onderwijskundige graag door de praktijk. Samen met een klant op zoek naar het doel van leren, oplossingen bedenken die wel werken en kijken wat die voor effect hebben. Om vervolgens de klant te leren het zelf te doen. Dat geeft mij enorm veel energie! Mijn natuurlijke drang naar ontwikkeling en nieuwsgierigheid naar nieuwe vormen van leren zorgen ervoor dat ik verder kijk dan bestaande wegen. Inge heeft de afgelopen maanden de 5 fundamentals van EMC op de digitale leeromgeving Moodle gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *