Een veel gehoorde klacht rondom management development (MD) is: ‘Onze leidinggevenden volgen dure cursussen, maar in de praktijk merken we er niets van.’ Deelnemers zelf geven vaak aan dat ze het moeilijk vinden het geleerde naar hun eigen hectische praktijk te vertalen. Veel organisaties zoeken naar manieren om de effectiviteit van MD te verhogen. Ze willen zichtbaar of merkbaar resultaat op de werkplek en voor de organisatie als geheel.

Het lijkt dan ook tijd om het roer om te gooien.

Van der Sluis-den Dikken & Hoeksema schreven al in 1999 dat de ontwikkelingsmogelijkheden in het werk van managers meer en beter moeten worden benut. Later onderzoek naar leerervaringen van managers bevestigt dat (De Kleer, Van Poelje, Van den Berg, Singerling & Brave, 2002; Van Poelje, 2002). De belangrijkste conclusie uit die onderzoeken is: managers leren vooral van werkervaring. Hoe kan het dan dat MD nog steeds zoveel off-the-job plaatsvindt?

In het Handboek Effectief Opleiden (12-2006) hou ik daarom een warm pleidooi om MD meer naar de werkplek te brengen.

Download hier het artikel Management Development, gewoon werk

EMC
EMC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *