De LEF-methodiek (Liever Eerst Feiten) is een instrument voor het ontwikkelen van commerciële slagkracht. De methodiek is door EMC ontwikkeld op basis van RET (Ratio-Emotieve Therapie). Deelnemers werken aan het opsporen en opruimen van belemmerende overtuigingen die hun (commerciële) gedrag ongunstig beïnvloeden.

Bij de LEF-methode ga je na welke gedachten van invloed zijn op je functioneren. Zolang je functioneren goed is, is er niets aan de hand. Op het moment dat gedachten je functioneren negatief beïnvloeden, kun je er met deze methode voor kiezen iets te doen. Of je constateert dat de gedachte onjuist of onnuttig is en verandert de gedachte, waarna je gedrag vanzelf meeverandert. Óf je constateert dat de gedachte juist is en onderneemt activiteiten om je zwakte te versterken.

Als je wilt groeien in je (commerciële) functie, is de LEF-methode een bruikbaar instrument om persoonlijke remmingen bloot te leggen en weg te nemen. De opbrengst is dat je met meer zelfvertrouwen en lef activiteiten onderneemt.

EMC
EMC

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *