Klachtenregeling

In onze samenwerking met opdrachtgevers gaan we er van uit dat de vooraf gestelde doelen haalbaar en realistisch zijn, dat we de afgesproken producten en diensten leveren en dat we de gewenste prestatieverbetering realiseren. We weten ook dat de praktijk weerbarstig is en dat er ontevredenheid kan ontstaan.

De projectleider of accountmanager van EMC zal er alles aan doen om dit snel en adequaat op te lossen.

Mocht het desondanks niet lukken om tot een bevredigende oplossing of aanpak te komen, dan vragen we u dit kenbaar te maken via deze klachtenregeling. Een klantsignaal vatten wij op als een klacht wanneer een klant mondeling (of telefonisch) zijn ongenoegen laat blijken over iets dat onder verantwoordelijkheid van EMC  gebeurd is of nagelaten is.

Een klacht wordt in behandeling genomen door de manager Kwaliteit, Professionalisering en Innovatie. De indiener van een klacht krijgt binnen één week een bevestiging van ontvangst van de klacht en de termijn waarop EMC een antwoord geeft op de klacht of de afhandeling daarvan.

EMC streeft zo snel als mogelijk naar de afhandeling van een klacht en handelt deze uiterlijk binnen vier weken af. De indiener van de klacht krijgt van de afhandeling een schriftelijke bevestiging per mail.

EMC is aangesloten bij de NRTO en werkt volgens de gedragscode van de NRTO

Bij niet-naleving van één of meer gedragsregels uit de code kan een ondernemer door collega-NRTO-ondernemers en/of door de klager en/of door de opdrachtgever voor zijn handelingen of nalatigheden ter verantwoording worden geroepen bij de commissie van kwaliteitshandhaving op de naleving van de gedragscode beroep en bedrijf overeenkomstig het gestelde in artikel II.2 van het huishoudelijk reglement van de NRTO.