Inhoud & Opzet

De leergang start je met een individuele intake door een leer/presteercoach. Op basis van de intake maak je een eigen leer/presteerplan waardoor je focus krijgt op die onderdelen van de leergang die voor jou het meeste toegevoegde waarde hebben. Je maakt afspraken met de leer/presteercoach of, en zo ja op welke manier, hij/zij jou in de leergang kan begeleiden.

Je kunt de volledige leergang volgen of losse modules. Altijd staat je eigen werk centraal. Volg je de volledige leergang dan werk je aan een eigen doorlopende leer/presteeropdracht.
Volg je onderdelen dan werk je per module met gerichte eigen casuïstiek.

In totaal biedt de leergang de volgende vijf modules die over een half jaar zijn verspreid:

  • Leren en presteren verbinden
  • Projectmanagement
  • Werkleren
  • Zichtbaar resultaat
  • Breinleren

Iedere module bestaat uit de volgende drie dagdelen:

  • Inspiratie & inhoud
  • Werk
  • Reflectie*

Aan iedere module zijn experts op het vakgebied verbonden. Optioneel is het voor specifieke vraagstukken mogelijk experts in te schakelen voor ondersteuning.

MODULES