Betere performance op de werkvloer via 70:20:10 

  • Hoe realiseren we een betere performance op de werkvloer?
  • Hoe is van de werkplek een leerplek te maken?
  • Hoe zorgen we dat betere performance op de werkvloer ook een plek krijgt in onze visie en aanpak?

Wij zoeken samen met u een antwoord op bovenstaande vragen. Als uitgangspunt hanteren we het 70:20:10-model van Charles Jennings. Binnen dit model gaat het om de ideale mix van leeroplossingen.

De werkplek als krachtigste leeromgeving

Een betere performance is zichtbaar in de dagelijkse werkpraktijk. Op de werkplek moet dus ook de toegevoegde waarde van onze leeroplossingen zichtbaar zijn. Dit uitgangspunt is onze basis voor het ontwerpen en ontwikkelen van leer- en ontwikkeltrajecten. Zo ondersteunen we het leren op de werkplek met verschillende vormen van performance support (denk hierbij aan job aids, apps of een digitaal leerplatform). We begeleiden en coachen op of zo dicht mogelijk bij de werkplek. Waar het kan, stimuleren we informeel leren, omdat mensen vooral leren als ze met elkaar in het hier en nu samenwerken en doen, ervaren, direct toepassen, herhalen, elkaar feedback geven en opgedane kennis en ervaring delen. We streven in onze opdrachten altijd naar de ideale 70:20:10 mix van leeroplossingen, samen de 100%.

Samenwerken met Tulser

Tulser richt zich op eigentijdse business- en taakondersteuning door middel van micro-learning, e-learning en performance support. Het combineren van de specialiteiten van beide organisaties leidt tot business impact, en door zowel online- als offline ondersteuning realiseren we optimale support.

Ook interessant

Henk Maas

Maas Leerfabrieken

De visie van Henk Maas Er is een grote groep leerlingen in met name het VMBO en MBO die moeite hebben met het volgen van…
Lees verder
Belastingdienst klant

Belastingdienst

Zelfassessment Fiscaliteit voor accountants Voor nieuw geworven accountants ontwikkelt de Belastingdienst een opleidingstraject waarvan fiscale vakken onderdeel maken. Omdat er binnen de nieuw aangenomen groep…
Lees verder
Belastingdienst klant

Belastingdienst

Herijken en bijstellen casus Controletechniek - Binnen de overheid zijn er ontwikkelingen waarbij de overheid inzet op één functiegebouw Rijk. Van daaruit geeft de Belastingdienst…
Lees verder
Edufarma klant

Stichting Edufarma

Co-creëren voor een optimaal resultaat De opleiding tot Farmaceutisch Technicus biedt theoretische vakkennis aan die vereist is voor de industriële bereiding van geneesmiddelen. De opleiding…
Lees verder