Belastingdienst

Belastingdienst klant

Herijken en bijstellen casus Controletechniek –

Binnen de overheid zijn er ontwikkelingen waarbij de overheid inzet op één functiegebouw Rijk. Van daaruit geeft de Belastingdienst vorm aan de leerlijn ‘Toezicht, medewerker controle’. De Belastingdienst biedt de opleiding ‘Verdieping Controletechniek’ aan voor twee groepen medewerkers. Voor beide groepen is de vakinhoud gelijk, alleen het niveau verschilt. Reden voor de volgende vraag aan EMC:

Achterhaal waar de verschillen tussen de twee groepen zitten en laat dit tot uiting komen in de afsluitende casus.

Wensen bij deze vraag waren:

  • Bewaak de samenhang tussen de twee doelgroepen.
  • Sluit aan bij de doorlopende leerlijn ‘Toezicht, medewerker controle’.

 

Onze aanpak

We hebben in verschillende stappen gewerkt:

  1. Onderscheid niveau in theorie. Hierbij hebben we vanuit de leerlijnen, bestaande functieprofielen en uit onderwijskundig perspectief het niveau geduid tussen MBO en HBO.
  2. Inzicht krijgen in het proces van controletechniek. Daarvoor hebben we samen met een specialist het controleproces doorlopen. Doel van deze stap is helder krijgen waar het om draait. Daarna kunnen we pas gesprekken voeren over het verschil in werkzaamheden en niveau.
  3. Wat is het verschil in werkzaamheden in de praktijk? Hiervoor hebben we gesprekken met managers, teamleiders en werkverdelers uit de praktijk gevoerd.
  4. Onderscheidende punten beschrijven. Hiervoor hebben we ervaringen geclusterd en een koppeling naar de theorie gemaakt om zo tot een set onderscheidende factoren te komen.
  5. Samen met een inhoudsdeskundige hebben we de onderscheidende punten in de casus verwerkt.

Resultaat

De onderscheidende punten zijn vanuit de praktijk achterhaald zodat ook duidelijk werd waar het verschil precies in zat. Deze punten zijn doorgevoerd in de casus en de casus is afgestemd op de doorlopende leerlijn Controletechniek. Voor de casus is er een cursisten- en docentenhandleiding ontwikkeld.

 

Scherpe en hanteerbare eindtermen gevraagd, gekregen en toegepast.

Peter van der Horst, projectleider leren en ontwikkelen

Inge Hooijer
Inge Hooijer
Leren saai, hoe kom je daar nou bij? Als het maar contextgebonden is, dan gaat het vanzelf! Daar kwam ik al vroeg achter. Opgroeiend op een boerderij was er namelijk altijd wel wat te ontdekken. Kijken als jonge dieren werden geboren, struinen langs de slootkant met m’n insectenboek of de veearts meehelpen bij allerlei klussen. Ik genoot daar enorm van en deze natuurlijke en concrete setting hielp me bij het leggen van verbanden tussen werkzaamheden in de praktijk en theoretisch leren op school. Praktijk in leren centraal Na de middelbare school wist ik het zeker. Ik wilde iets toevoegen in de context van het onderwijs! Daarom koos ik voor de PABO waar de lessen onderwijskunde altijd mijn volle aandacht hadden. Hierin stond namelijk altijd de praktijk centraal, vertelden gastsprekers wat ze meegemaakt hadden en namen we een kijkje in de keuken van verschillende scholen. Na een aantal jaar in het bijzonder onderwijs gewerkt bleef ik geboeid door de onderwijskundige principes achter het leren. Ik ging opnieuw de schoolbanken in en volgde de master Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Daar verdiepte ik me in andere vormen van leren. Ook deed ik onderzoek naar de transfer van een professionaliseringstraject voor onderwijsprofessionals. Het viel me op dat er in het onderwijs en bedrijfsleven veel mooie leerinterventies ingezet worden, maar dat de praktijkcontext hierbij niet altijd het uitgangspunt is. Met creatieve blik en enthousiasme… Struin ik als onderwijskundige graag door de praktijk. Samen met een klant op zoek naar het doel van leren, oplossingen bedenken die wel werken en kijken wat die voor effect hebben. Om vervolgens de klant te leren het zelf te doen. Dat geeft mij enorm veel energie! Mijn natuurlijke drang naar ontwikkeling en nieuwsgierigheid naar nieuwe vormen van leren zorgen ervoor dat ik verder kijk dan bestaande wegen. Inge heeft de afgelopen maanden de 5 fundamentals van EMC op de digitale leeromgeving Moodle gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *